ביהד האזורי לעבודה בחיפה הורה למוסד לביטוח לאומי לשלם קצבת תלויים לאלמנה מוסלמית שהיתה ידועה בציבור ואח"כ הפסיקה את קשריה עם הידוע בציבור שלה. ביה"ד הורה לחזור ולשלם לה קצבת תלויים החל מ2002 לאחר שהוכח כי היא הפסיקה את קשריה עם הידוע בציבור שלה.

השופטת נאוה וימן
לתובעת עו"ד חוסיין אבו חוסיין
לנתבע עו"ד רויטל חן


ביהד האזורי לעבודה בחיפה הורה למוסד לביטוח לאומי לשלם קצבת תלויים לאלמנה מוסלמית שהיתה ידועה בציבור ואח"כ הפסיקה את קשריה עם הידוע בציבור שלה. ביה"ד הורה לחזור ולשלם לה קצבת תלויים החל מ2002 לאחר שהוכח כי היא הפסיקה את קשריה עם הידוע בציבור שלה.

התובעת תושבת אום אל פחם, קיבלה מהמוד לביטוח לאומי הנתבע, קיצבת תלויים, בגין פטירת בעלה המנוח, אשר נהרג בתאונת דרכים שהוכרה כ"תאונת עבודה".

תשלום קיצבת התלויים לתובעת הופסק, משהתברר למוסד לביטוח לאומי כי נישאה לגיסה. (סעיפים 130, 131, 132, 133, 135 לחוק הביטוח הלאומי, בעניין זכאת אלמנה לקיצבת תלויים). לטענת האלמנה התובעת, הגם שאין מחלוקת כי נקשרו יחסים בינה לבין גיסה, אחיו של בעלה המנוח, והם חיו ביחד מספר שנים ואף נולדו להם שתי בנות (ותינוק נוסף שנפטר סמוך ללידתו) – מעולם לא נישאה לו. כמו כן טענה התובעת, כי אמנם היתה ידועה בציבור של הגיס אך זאת, רק למשך עשר שנים ולא מעבר לכך.

השאלות העיקריות שהיו שנויות במחלוקת בין הצדדים (עובדתיות ומשפטיות): האם התובעת והגיס נישאו זה לזו בנישואים דתיים, לפי דין המוסלמי? באיזו תקופה חיו התובעת והיס כבני זוג, ידועים בציבור? האם ניתן לראות את התובעת כ"אלמנה שחזרה ונישאה" - ואם כן, ממתי? ככל שייקבע שרואים את התובעת כמי שנישאה מחדש - האם רשאי הנתבע לראות את קיצבת התלויים ששולמה לה, מיום "שנישאה מחדש" ועד שנפרדה מהגיס כחוב שהתובעת חייבת בהחזרתו למוסד ואם רשאי המוסד לנכות את החוב מגימלאות המגיעות לתובעת? ככל שייקבע שהתובעת נפרדה מהגיס - האם היא זכאית לקבל את קיצבת התלויים מחדש, ואם כן - ממתי?

ביה"ד ציין, כי התרשם מהתובעת ומהגיס, שנתגלעו סתירות למכביר בגירסאותיהם ולא ניתן לבסס על עדותם תשתית עובדתית אמינה. עם זאת, שוכנע, על פי מכלול העדויות והראיות, כי התובעת לא התחתנה עם הגיס, הגם שילדה לו ילדים וחיה עמו כידועה בציבור, וכי בני הזוג נפרדו, לאחר שנים רבות של חיים משותפים.

משהגיע ביה"ד למסקנה כי התובעת והגיס חיו יחד כבני זוג, ידועים בציבור, כעשר שנים, אך הם לא נישאו זה לזה כדת וכדין מעולם – בחן ביה"ד האם יש לראות את התובעת כ"אלמנה שחזרה ונישאה", כמשמעותה לעניין סעיף 135 לחוק, בהתחשב בהגדרת המונח "אשתו", בסעיף 1 לחוק, הכוללת גם את "הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עימו".

לפי ההלכה הפסוקה, רואים אלמנה ידועה בציבור, כאלמנה שחזרה ונישאה, וחל עליה האמור
בסעיף 135 לחוק. הוא הדין במקרה זה, משמע שפקעה זכותה של התובעת לקיצבת תלויים וקמה לה זכות למענק, לפי סעיף 135, כאלמנה שחזרה ונישאה.
(עב"ל 686/05, 602/05, המוסד לביטוח לאומי – סמדר בוארון פינק ונגד נועה קריב (פס"ד מיום 28.3.2007)).

ביה"ד בחן ממתי רואים את התובעת כאלמנה שנישאה מחדש?משנקבע לעיל כי התובעת והגיס החלו לחיות יחד, כבני זוג, בשנת 1986 או בסמוך לכך,נשאלת השאלה האם יש לראותם כידועים בציבור החל מאותו מועד, ובהתאם לכך – ממתי רואים את התובעת כאלמנה שנישאה מחדש? (ור סעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי).

כן בחן ביה"ד, האם פקעה זכאותה של התובעת לקיצבת תלויים - וממתי? ו-האם קמה לתובעת זכאות לקיצבת תלויים מחדש - וממתי? (סעיף 135 לחוק).

משהוכח שהתובעת והגיס לא נישאו זה לזו בטקס נישואין דתי וכדי לסיים את הקשר הזוגי ביניהם הם לא נזקקו להליך של גירושין - כי אז המועד שבו הם נפרדו והגיס עזב את ביתה של התובעת - הוא המועד שבו חדלה התובעת להיות "נשואה", כמשמעותה בסעיף 135 לחוק.

לפיכך, משנקבע כי יש לראות את התובעת כמי שנישאה מחדש, החל מיום 18.9.94 וכי היא נפרדה מהגיס בסוף שנת 1996, כי אז היא "חדלה להיות נשואה לפני תום עשר שנים מהיום שבו חזרה ונישאה" ועל כן היא זכאית מחדש לקיצבת תלויים בגין פטירת בעלה המנוח - החל מינואר 1997.

האם זכאי המוסד לביטוח לאומי הנתבע להחזר גימלאות ששולמו לתובעת בטעות ו/או שלא כדין?
[הנתבע שילם לתובעת קיצבת תלויים מיום שנפטר בעלה המנוח, ביולי 1982 ועד שהופסק התשלום, בסוף אוקטובר 2002. משפקעה זכותה של התובעת ביום 18.9.94 לקיצבת תלויים וכי החל מיום 1.1.97 קמה מחדש זכאותה לקיצבה - כי אז הקיצבאות שקיבלה מיום 18.9.94 עד 31.12.06 - שולמו לה בטעות ו/או שלא כדין והמוסד זכאי להחזרתן, בהתאם להוראות סעיף 315 לחוק.

התביעה התקבלה בחלקה, משנקבע כי לעניין זכאותה של התובעת לקיצבת תלויים, בגין פטירת בעלה המנוח - רואים אותה כאלמנה ש"חזרה ונישאה" ב-18.9.94 וכמי שחדלה להיות "נשואה" ב-31.12.1996.

על כן - התובעת זכאית להמשיך ולקבל קיצבת תלויים, החל מיום שהופסק תשלומה באוקטובר 2002, והנתבע רשאי לנכות מהגימלאות המשתלמות לה את קיצבאות התלויים ששולמו לה בתקופה מ-18.9.94 עד 31.12.96.

*בל(אזורי לעבודה ח"י) 1721/03 סובחיה מחאג'נה נ' המוסד לביטוח לאומי /8.1.08

לחץ כאן לצפיה בפסק הדין המלא.